Skip to main content

Post an event

Sign in

Disclaimer: Due to the current uncertainty regarding coronavirus, many events are being cancelled. Please contact the event organiser directly via the contact details on the listing if you are unsure.

LabWare presents

Tìm Hiểu Phần Mềm Quản Lý Phòng Thí Nghiệm (LIMS)

Tìm hiểu về phần mềm LIMS, trải nghiệm phần mềm

Tìm hiểu về phần mềm LIMS, trải nghiệm phần mềmAbout this Event
Hiện nay xu hướng kết nối internet vạn vật (IOT) đang dần được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, kể cả kiểm nghiệm. Các phòng LAB cũng đặt ra nhu cầu:

- Kiểm soát chất lượng bằng phần mềm

- Kết nối thiết bị với máy tính nhằm thu thập dữ liệu tự động.

- Tương thích với các tiêu chuẩn ISO, GLP, GALP, cGMP, ...


Category Community